Τα Μυστικά των Μετοχών της Σοφοκλέους
http://favlos.forumgreek.com/
Λίγα λόγια για εμένα

http://favlos.forumgreek.com/

Αρκετά χρόνια στο Χρηματιστήριο ως επαγγελματίας και ως επενδυτής.Παράλληλα μέλος Δ.Σ. διάφορων Α.Ε. με αντικείμενο την Χρηματαγορά την Πληροφορική την Ενέργεια και την Διαχείριση Υδάτινων Πόρων.Συγγραφέας του βιβλίου ''Τα Μυστικά των Μετοχών της Σοφοκλέους'' εναν οδηγό συμπεριφοράς των μετοχων του ΧΑ.Αντιπρόεδρος του Σ.Ε.Δ. (Σύλλογος Επενδυτών Διαδικτύου) favlos118@gmail.com
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Κείμενο Νίμιτς
986 αναγνώστες
Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2008
00:39
Ολόκληρο το κείμενο της πρότασης Νίμιτς

 

Ολόκληρο το κείμενο της πρότασης Νίμιτς, όπως δημοσιεύτηκε χθες μεταφρασμένο από το «Βήμα», έχει ως εξής:

 

«Σε συνέχεια των συζητήσεων, οι οποίες διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 5 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας της 13ης Σεπτεμβρίου 1995, η ακόλουθη δέσμη αντιλήψεων παρουσιάζεται στα Μέρη (το Πρώτο Μέρος αντιπροσωπευόμενο από τον πρέσβη Βασιλάκη -«Πρώτο Μέρος»- και το Δεύτερο Μέρος αντιπροσωπευόμενο από τον πρέσβη Ντιμιτρόφ -το «Δεύτερο Μέρος»- ως πρόταση για τη διευθέτηση του θέματος του «ονόματος» και των σχετικών.

Ι Τα Μέρη θα εκφράσουν την προθυμία τους να λύσουν τη διαφορά σχετικά με το θέμα του «ονόματος» σε πνεύμα σχέσεων συμβιβασμού και φιλίας, έχοντας υπ' όψιν το ύψιστο συμφέρον για ειρήνη και ασφάλεια μεταξύ τους και στην περιοχή.

ΙΙ Θα ζητηθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να αναφέρει στο Συμβούλιο Ασφαλείας τα συμπεράσματα αυτών των συνομιλιών και να ζητήσει από το Συμβούλιο Ασφαλείας να υιοθετήσει απόφαση με τον κατωτέρω σκοπό, σε σχέση με τις αποφάσεις 845 (1993) και 817 (1993).

1 Αναγνωρίζεται ότι τρεις διοικητικές περιοχές του Πρώτου Μέρους ονομάζονται Ανατολική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία και Δυτική Μακεδονία και ότι το έδαφος του Πρώτου Μέρους περιλαμβάνει μέρος της ιστορικής Μακεδονίας.

2 Αναγνωρίζεται ότι το συνταγματικό όνομα του Δευτέρου Μέρους είναι Δημοκρατία της Μακεδονίας και ότι το έδαφος του Δευτέρου Μέρους περιλαμβάνει μέρος της ιστορικής Μακεδονίας.

3 Παρά το συνταγματικό όνομα του Δευτέρου Μέρους, το όνομα του Δευτέρου Μέρους το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιείται διεθνώς (το «Επίσημο Διεθνές Ονομα») ως περιγράφεται κατωτέρω θα είναι: [βλέπε Παράρτημα Α].

4 Το Επίσημο Διεθνές Ονομα θα αντικαταστήσει το «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» ως επίσημο όνομα του Δευτέρου Μέρους στον ΟΗΕ ευθύς αμέσως.

5 Το Επίσημο Διεθνές Ονομα θα χρησιμοποιείται ως το όνομα του Δευτέρου Μέρους (α) σε πολυμερείς συνθήκες, συμβάσεις και συμφωνίες (β) διαβατήρια και (γ) για την ένταξη σε, και επίσημη χρήση σε, διεθνείς οργανισμούς.

6 Προτείνεται το Επίσημο Διεθνές Ονομα να συζητηθεί για χρήση σε άλλες επίσημες διεθνείς περιπτώσεις και σε επίσημη διμερή διεθνή χρήση. Το Επίσημο Διεθνές Ονομα μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται όπου κρίνεται σκόπιμο σε συντομευμένες μορφές σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη πρακτική που ισχύει σε ανάλογους διεθνείς οργανισμούς και συνεπές με την αποδεκτή πρακτική η οποία εφαρμόζεται γενικώς από τα κράτη, εκτός από όσα αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο 7.

7 Η λέξη «Μακεδονία» μόνη της δεν θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως επίσημο όνομα, τυπικό είτε άτυπο, του Δευτέρου Μέρους, είτε ως το επίσημο όνομα οποιουδήποτε άλλου κράτους.

8 Κανένα κράτος δεν θα έχει αποκλειστικά δικαιώματα, πολιτικά είτε εμπορικά, στα ονόματα «Μακεδονία» ή «Μακεδονικός» μόνο του.

9 Τα ονόματα «Μακεδονία» και «Μακεδονικός» μπορεί να χρησιμοποιούνται εμπορικά και από τα δύο Μέρη και από τους πολίτες και από οργανωμένες ομάδες νομικά αναγνωρισμένες εκάστου των δύο Μερών αλλά μόνο σύμφωνα και υποκείμενο στην υφισταμένη διεθνή νομοθεσία, σε συμβάσεις και πρακτικές οι οποίες αφορούν τη χρήση γεωγραφικών ονομάτων για εμπορικούς και παρόμοιους λόγους.

ΙΙΙ Το κάθε Μέρος θα τηρεί αυστηρά τους όρους της Ενδιάμεσης Συμφωνίας της 13ης Σεπτεμβρίου 1995 εκτός των όσων τροποποιούνται κατωτέρω.

IV Το κάθε Μέρος αποκηρύσσει ρητώς κάθε εδαφική διεκδίκηση επί του άλλου Μέρους και δεν θα υποστηρίξει οποιοδήποτε αλυτρωτική δήλωση με κανέναν επίσημο τρόπο και θα ενεργήσει ώστε να αποθαρρύνει κάθε παρόμοιο ισχυρισμό όσων υποτίθεται ότι ενεργούν για λογαριασμό είτε για το συμφέρον αυτού του Μέρους.

V Τα Μέρη θα εκφράσουν την πρόθεσή τους να προσέλθουν σε συζητήσεις για μια συμφωνία είτε για κοινή διακήρυξη και θα επιβεβαιώσουν την επιθυμία τους να εντείνουν τις ειρηνικές και στενές σχέσεις τους, να εκφράσουν τον σεβασμό τους στην κυριαρχία εκάστου, στην εδαφική ακεραιότητα, την πολιτιστική κληρονομιά και να επιβεβαιώσουν την πρόθεσή τους να συνεργαστούν στενά σε προβλήματα ασφαλείας, οικονομικής ανάπτυξης και σε άλλα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

VI Τα Μέρη θα εκφράσουν την πρόθεσή τους να αρχίσουν συνομιλίες με σκοπό τη δημιουργία μιας κοινής επιτροπής, η οποία θα εξετάσει και θα κάνει υποδείξεις σχετικές με πολιτιστικά και εκπαιδευτικά θέματα όπως αυτά θα προτείνονται στην επιτροπή από τα Μέρη.

VII Το Πρώτο Μέρος θα υποστηρίξει τις αιτήσεις του Δευτέρου Μέρους υπό το Επίσημο Διεθνές Ονομα για ένταξη στους κοινούς περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Βορειοατλαντικής Συνθήκης.

VIII Το Δεύτερο Μέρος θα υποδείξει στις αρμόδιες διοικητικές αρχές να επανεξετάσουν την ονομασία εθνικών αεροδρομίων και να λάβουν υπ' όψιν τους τις εκφρασμένες ανησυχίες του Πρώτου Μέρους.

ΙΧ Το Δεύτερο Μέρος θα ενεργήσει μέσω συνταγματικών διαδικασιών για την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία αναφέρεται στην ως άνω παράγραφο ΙΙ, για να εξασφαλιστεί η κατά τη νομοθεσία του αποδοχή του Επίσημου Διεθνούς Ονόματος προς επίσημη διεθνή χρήση, όπως προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

5 εκδοχές με τον όρο «Μακεδονία»

Το Παράρτημα της πρότασης Νίμιτς όπου αναφέρονται πέντε εκδοχές για το Επίσημο Διεθνές Ονομα των Σκοπίων

Παράρτημα Α στην Πρόταση της 19ης Φεβρουαρίου 2008

Τα ακόλουθα ονόματα υποδεικνύονται ως δυνατότητες για το Επίσημο Διεθνές Ονομα (στα αγγλικά)

Constitutional Republic of Macedonia

Democratic Republic of Macedonia

Independent Republic of Macedonia

New Republic of Macedonia

Republic of Upper Macedonia

----------------


Αξιολογήστε το άρθρο 
10 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
Σχόλια

25/02 00:43  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Northern Macedonia δεν υπάρχει? Ίσως έκαμα λάθος. Τέλος πάντων να δούμε που θα πάει και αυτό...
25/02 00:52  favlos
Βλέπω πάντως ότι θα έχουμε και εμείς και οι Σκοπιανοί δικαίωμα στα της Μακεδονίας.Αν πουμε όχι στο σχέδιο θα μας βάλουν το -ίτς στο τέλος των ονομάτων μας και θα μας βομβαρδίσουν.
25/02 01:00  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Δε βαριέσθε, τι να πείς? Με έχει πιάσει μελαγχολία με τους Έλληνας. Εδείπνησα και εις την τράπεζαν ήσαν και Βορειοηπειρώται - κι ένας που εξέφυγε απο τον Χότζα. Ενεθυμήθημεν τότε που οι προοδευτουριά τους εσάπιζε στο ξύλο, διότι ήσαν τσιράκια των ιμπεριαλιστών λεει.

Να ευρεθεί μια λογική λυσις να κλείσει αυτή η πληγή φίλε μου. Να τους εξαγοράσουμε κατόπιν να ησυχάσουμε. άλλη λύσιν βλεπετε?
Καλο σας βράδυ!
25/02 01:02  elenitsa 1
Το -ωφ στο τελος των ονοματων μας θα ηταν χειροτερο.Φανταζεσαι να σε λενε ΠΟΠΩΦ?Κι ας μην εισαι απ'αυτους που ανεφερες στου Σπαρτη?
25/02 01:05  favlos

¨Ενα τελευταίο:Είναι ευκαιρία να περιορίσουμε όσο μπορούμε τους μετανάστες απο όμορες χώρες.
Καλό βράδυ.
25/02 01:06  favlos
Χα χα γεια σου Ελενίτσα...με τα link σου...
25/02 01:17  talbot
Κανένα κράτος δεν θα έχει δικαιώματα στη χρήση του όρου Μακεδονία απο μόνο του.Ε ρε γέλια...
Mια η λύση.Δημοψήφισμα και απόρριψη.
Ας αναγνωριστούν απο όλους πλήν της Ελλάδος.Ας τους φάνε οι Αλβανοί,οι Βούλγαροι και όποιος άλλος έχει όρεξη.Επιτέλους,όσο φιλειρηνιστής και να είσαι μπαίνεις στον κόπο να αναρωτηθείς γιατί να συντηρείς πολυδάπανο στρατό,μόνο για να μετέχει σε ειρηνευτικές αποστολές του ΝΑΤΟ?

Αυτή η επιτροπή που θα αποφανθεί για τα σχολικά βιβλία,ολίγον Ρεπούση μου φέρνει στο νού,με χρηματοδότηση Σόρος.
25/02 01:32  favlos
talbot την ίδια γνώμη έχω.Ας την λένε όπως θέλουν.Όχι εμείς.Τελεία.Και μιά απορία.Το κείμενο το διάβασε?60 χρονών γυναίκα είναι.
25/02 05:48  Yannis K.
Δεν μου ακουγεται και πολυ ασχημο το απερ μασεντονια.
Επισης λεει ξεκαθαρα οτι "Το κάθε Μέρος αποκηρύσσει ρητώς κάθε εδαφική διεκδίκηση επί του άλλου Μέρους" και "Η λέξη «Μακεδονία» μόνη της δεν θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως επίσημο όνομα, τυπικό είτε άτυπο, του Δευτέρου Μέρους".

Και μιαν απορια για τους φιλους: Βαζοντας 5* στον υπερφιλτατο οικοδεσποτη μας δεν ειναι σα να βαζετε 5* στο σχεδιο Νιμιτς; :)
Εμενα λοιπον επειδη δεν μ'αρεσει το σχεδιο θα βαλω 1*. Ευθυς αμεσως!
... ... ...

Δε μπορω , δε μου παει το χερι.
25/02 06:41  Yannis K.
Α, και για να μην ξεχνιομαστε:
η' ειναι μια απεριγραπτη πατατα, απυθμενης βλακειας η διαρροη του κειμενου στον τυπο
η' κατι κρυβει, που εγω με το φτωχο μου (και με πειστηρια) μυαλο δε μπορω να προσδιορισω.
25/02 09:53  favlos
Γιάννη το δίνουν στη δημοσιότητα για να μετρησουν τις αντιδράσεις του κόσμου.Δήθεν τυχαία.Πάντα το κάνουν σε θέματα που θα έχουν πολιτικό κόστος.
Υ.Γ Πάντως επειδη δεν ξερουμε που το πάνε,ας μην πουμε εμείς οκ.Ας την πουν όλοι όπως θέλουν αλλα εμείς όχι.Μπορει μετα η άνω να θέλει την κάτω και πάει λέγοντας.

Σχετικά με το blog
Κάθε σχόλιο γνώμη και αναφορά σε μετοχές δεν ειναι προτροπή αγοράς ή πώλησης.

http://favlos.forumgreek.com/

Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις