Τα Μυστικά των Μετοχών της Σοφοκλέους
http://favlos.forumgreek.com/
Λίγα λόγια για εμένα

http://favlos.forumgreek.com/

Αρκετά χρόνια στο Χρηματιστήριο ως επαγγελματίας και ως επενδυτής.Παράλληλα μέλος Δ.Σ. διάφορων Α.Ε. με αντικείμενο την Χρηματαγορά την Πληροφορική την Ενέργεια και την Διαχείριση Υδάτινων Πόρων.Συγγραφέας του βιβλίου ''Τα Μυστικά των Μετοχών της Σοφοκλέους'' εναν οδηγό συμπεριφοράς των μετοχων του ΧΑ.Αντιπρόεδρος του Σ.Ε.Δ. (Σύλλογος Επενδυτών Διαδικτύου) favlos118@gmail.com
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


561 αναγνώστες
Σάββατο, 19 Ιουλίου 2014
19:17

Απάντηση της εταιρείας ΜΑΪΛΛΗΣ στην επιστολή του ΣΕΔ

"Η χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση του Ομίλου Μαϊλλη αποτελεί παράδειγμα ορθής μέθοδου αναδιάρθρωσης χρεών, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για την εξυγίανση επιχειρήσεων, που βρίσκονται σε προπτωχευτικό στάδιο. Εάν δεν επιτυγχάνετο  η εν λόγω διάσωση, οι μέτοχοι της Εταιρείας θα έχαναν το σύνολο της αξίας των μετοχών τους, όπως έχει συμβεί με άλλες Ελληνικές εταιρείες. Με τη συμφωνία αναδιάρθρωσης και την εξ αυτής προκαλούμενη Δημόσια Πρόταση, οι μετόχοι μειοψηφίας της Εταιρείας, εξασφαλίζουν τη σημερινή χρηματιστηριακή αξία των μετοχών τους, η οποία είναι πολύ υψηλότερη από την τρέχουσα αρνητική λογιστική αξία αυτών.

Παράλληλα, οι τέσσερις Τράπεζες (τρεις Ελληνικές, αλλά και η Γαλλική ΒΝΡΡ) διατηρούν έναντι της Εταιρείας το μεγαλύτερο ποσόν δανεισμού, που θα ήταν δυνατόν να φέρει η Εταιρεία, ώστε να διασφαλίζεται και η αποπληρωμή του. Χρησιμοποιήθηκε δηλαδή, το κριτήριο του «βιώσιμου δανεισμού».

Οι Τράπεζες έλαβαν αντάλλαγμα για τις μετοχές, (συνολικά, ο Επενδυτής κατέβαλε προς τις τέσσερις Τράπεζες, για τις υφιστάμενες μετοχές τους, €2.21εκ.), παρά τη διεθνώς κρατούσα πρακτική, σε τέτοιου είδους επενδύσεις, οι μετοχές εταιρειών στα πρόθυρα πτώχευσης, να θεωρούνται μηδενικής αξίας. Αυτό επιβεβαιώνεται, από το γεγονός ότι, ο Όμιλος του Προτείνοντος είχε αποκτήσει, από σειρά αμερικανικών funds, ομολογιούχων της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, μαζί με τα ομόλογα Μαϊλλη που κατείχαν και τις μετοχές τους (συνολικά 27,24%), πληρώνοντας μόνον για τα ομόλογα, καθώς η αξία των μετοχών θεωρήθηκε μηδενική.

Η μεταβίβαση από την GraceBayIILux, στην H.I.G. LUXEMBOURGHOLDINGS 46 S.à.r.l(που αποτελεί τον φορέα της επένδυσης), του 27,24% των μετοχών της Εταιρείας, με συνολική αξία €1, αποτελεί πραγματική και απολύτως νόμιμη ενδοομιλική μεταβίβαση, η οποία, όπως πληροφορηθήκαμε από τον βασικό μας μέτοχο, είχε σκοπό να καταστήσει μία άλλη εταιρεία του Ομίλου HIG, δηλαδή τον Επενδυτή, μέτοχο της Εταιρείας, για την πραγματοποίηση της αναδιάρθρωσης. Ανταποκρίνεται δε, πλήρως, στο μηδενικό κόστος κτήσης των μετοχών, από τη μεταβιβάζουσα εταιρεία.

Το γεγονός ότι και η Γαλλική ΒΝΡΡ, συμφώνησε με τους όρους της αναδιάρθρωσης, επιβεβαιώνει πλήρως ότι η συμφωνία αναδιάρθρωσης ανταποκρίνεται στα διεθνώς κρατούντα και ότι, υπό τις περιστάσεις, αυτή περιέλαβε συμφέροντες όρους για τις δανείστριες Τράπεζες.

Η κεφαλαιοποίηση του 50% των Senior ομολόγων και του 100% των μετατρέψιμων ομολόγων, αποτελεί υποχρέωση του Επενδυτή και της Εταιρείας, προκειμένου να μειωθεί ο δανεισμός σε συμφωνημένο βιώσιμο επίπεδο, κατά τη συμφωνία αναδιάρθρωσης. Η χρήση περαιτέρω δυνατοτήτων που παρέχει ο νόμος, για τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το ΧΑ, είναι αυτονόητα νόμιμη, όπως είναι νόμιμο και το σχετικό Δικαίωμα Εξόδου, που παρέχεται στους μετόχους μεοψηφίας.

Σημειώνεται τέλος, ότι η συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας –όπως και κάθε άλλης μεγάλης Ελληνικής εταιρείας- διασφαλίζει πολλαπλά έσοδα για το Ελληνικό κράτος, το οποίο πάντοτε ωφελείται από την αποτελεσματική εξυγίανση επιχειρήσεων, με όρους που προάγουν την ανάπτυξη των εργασιών και των αντίστοιχων φορολογικών εσόδων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Η εταιρία έχει έως τώρα κρατήσει και προτίθεται να συνεχίζει να κρατά πλήρως ενήμερο το επενδυτικό κοινό, καθόλα τα στάδια της αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο".

Επιστολή ΣΕΔ:

http://favlos.forumgreek.com/t69p30-topic

 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
823 αναγνώστες
Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014
10:07

ΣΕΔ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
                  website: www.sed.gr       e-mail: info@sed.gr


ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
Κοινοποίηση:
Χρηματιστήριο Αθηνών
Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Φορείς Κεφαλαιαγοράς

Θέμα: Αναδιάρθρωση της εταιρείας Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Ο Σύνδεσμος Επενδυτών & Διαδικτύου έγινε δέκτης σειράς ερωτημάτων από μέλη του, σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση που υπέβαλε προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την εταιρεία  “Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.” η εταιρεία
“H.I.G. LUXEMBOURG HOLDINGS 46 S.à.r.l”

Συγκεκριμένα τέθηκαν από μέλη μας τα παρακάτω στοιχεία και ερωτήματα:

α) Την 27/6/2014 η “H.I.G. LUXEMBOURG HOLDINGS 46 S.à.r.l” ως μέρος της διαδικασίας αναδιάρθρωσης των τραπεζικών υποχρεώσεων της “Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.”,απέκτησε 147.608.508 μετοχές που αντιστοιχούν στο 45,71% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της “Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.” από τις δανείστριες τράπεζες (Eurobank Ergasias Α.E., BNP-Paribas S.A., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Alpha Bank Α.Ε & πρώην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.) με τίμημα που ανήλθε σε € 0,015 ανά μεταβιβαζόμενη Μετοχή και παράλληλα απέκτησε έναντι συμβολικού τιμήματος €1,00 (συνολικά) 87.961.646 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 27,24% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από την συμμετοχικά συνδεόμενη με αυτήν εταιρεία,”Grace Bay II Lux”

Παρατηρούμε δηλαδή ότι οι δανείστριες τράπεζες πούλησαν την συμμετοχή τους στο
€ 0,015 ανά μεταβιβαζόμενη μετοχή,όπως αναφέρεται στο πληροφοριακό δελτίο που υπέβαλε στην Ε.Κ. η “H.I.G. LUXEMBOURG HOLDINGS 46 S.à.r.l” στην παράγραφο τέσσερα (4),δηλαδή στην ουσία εισέπραξαν ένα συμβολικό ποσό, για την μεταβίβαση και ζητούμε να διευκρινιστούν οι όροι της συναλλαγής με σχετική ερώτηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, έχοντας ως δεδομένο ότι η “Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε” είχε εκδώσει στο παρελθόν, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το σύνολο των πωληθέντων μετοχών στην ονομαστική αξία των  € 0,30 με εισφορά χρηματικών απαιτήσεων των δανειστριών τραπεζών
Επιπλέον ζητούμε να διευκρινιστεί αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα από το νόμο στην διαδικασία "εικονικής" μεταβίβασης του 27,4% μεταξύ των συνδεόμενων εταιρειών "H.I.G. LUXEMBOURG HOLDINGS 46 S.à.r.l" και "Grace Bay II Lux"

β) Η εταιρεία “H.I.G. LUXEMBOURG HOLDINGS 46 S.à.r.l” κατά την ημερομηνία υποβολής της δημόσιας πρότασης κατείχε 235.570.154 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου Μετοχές,επί συνόλου 322.925.288 Μετοχών, σε ποσοστό περίπου 72,95% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Η εταιρεία "H.I.G. LUXEMBOURG HOLDINGS 46 S.à.r.l" προέβη στη συνέχεια σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση, "υποχρεωτική" από την μεριά της, αφού κατέστη υπόχρεος σε υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 3461/2006 μετά τις μεταβιβάσεις των μετοχών από τις δανείστριες τράπεζες και την συνδεόμενη εταιρεία’’

Η δημόσια πρόταση αφορά στο σύνολο των μετοχών της "Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε." που στις 30.06.2014 δεν κατείχε ο προτείνων και αντιπροσωπεύουν το 27,05% του μετοχικού κεφαλαίου,δηλαδή πρόκειται για 87.355.134 Μετοχές που ο προτείνων προτίθεται να αποκτήσει καταβάλλοντας το ποσό  των € 0,115 ανά προσφερόμενη μετοχή.

Ο προτείνων σημειώνει στο πληροφοριακό δελτίο ότι αν σύμφωνα με το νόμο συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσοστό (τουλάχιστον 90%) θα οδηγήσει την “Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.” σε υποχρεωτική έξοδο και διαγραφή από το Χ.Α. όπως προβλέπει ο νόμος.

Συμπληρώνει όμως ο προτείνων ότι αν δεν καταφέρει να συγκεντρώσει το απαραίτητο ποσοστό μέσω της δημόσιας πρότασης,ώστε να οδηγήσει την εταιρεία σε έξοδο και διαγραφή, θα επισπεύσει την χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση και μέσω
κεφαλαιοποίησης των μετατρέψιμων ομολόγων που κατέχει,ύψους 165,7 εκ ευρώ, θα του δοθεί η δυνατότητα να έχει την απαραίτητη πλειοψηφία που απαιτείται και έτσι να οδηγήσει την εταιρεία  σε άμεση διαγραφή από το Χ.Α.

Παρατηρούμε δηλαδή ότι ο προτείνων παρότι ξεκινάει με υποχρεωτική από την μεριά του δημόσια πρόταση απόκτησης των μετοχών που δεν κατέχει ,θέτει στην συνέχεια το σενάριο κεφαλαιοποίησης των μετατρέψιμων ομολόγων, μεταβάλλοντας με αυτό τον τρόπο την υποχρεωτική από την μεριά του δημόσια πρόταση σε υποχρεωτική για τους μετόχους μειοψηφίας χωρίς να έχουν άλλη επιλογή.

Ζητούμε την δημοσίευση όλων των συμφωνιών των εμπλεκομένων μερών στη διαδικασία αναδιάρθρωσης της "Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.", την αιτιολόγηση από τις τράπεζες την εις βάρος τους  διαφορά τιμής πώλησης με τιμή κτήσης και τα πλήρη στοιχεία της ΄εικονικής’ μεταβίβασης του 27,4% μεταξύ των συνδεόμενων εταιρειών "H.I.G. LUXEMBOURG HOLDINGS 46 S.à.r.l" και "Grace Bay II Lux"

H αναδιάρθρωση και εξυγίανση των εταιρειών είναι επιβεβλημένη και την κατανοούμε, αλλά ζητούμε να γίνεται με διαφανείς διαδικασίες, σε εύλογη τιμή δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους μειοψηφίας,που να συμβαδίζει με τα οφέλη όλων των εμπλεκομένων μερών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος..............Ο Γενικός Γραμματέας
Μπάμπης Εγγλέζος.........Ανδρέας Κουτούπης

 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
533 αναγνώστες
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014
10:39

Δημοσιεύθηκε: 11 Ιουλίου 2014 - 07:35

Τρόπαια: Αναβολή... για τεχνικούς λόγους στο reverse split

Δεν τέθηκε προς ψήφιση τελικά στη Γ.Σ. της Τρόπαια η πρόταση για «άγριο» reverse split, θέμα που είχε καυτηριάσει το Euro2day.gr και ο ΣΕΔ. Το πρόβλημα ρευστότητας και η καταγγελία της δανειακής σύμβασης. Οι δυο παράγοντες που έφεραν την εταιρία σε δυσχερή θέση.

Τρόπαια: Αναβολή... για τεχνικούς λόγους στο reverse split – Θολό το μέλλον της εταιρείας

«Για τεχνικούς λόγους», όπως ακούστηκε, η διοίκηση της Τρόπαια (πρώην ΣΑΝΥΟ Συμμετοχών) δεν έθεσε προς ψήφιση το ζήτημα του νέου «άγριου» reverse split των μετοχών της, κατά τη χθεσινή πρώτη επαναληπτική γενική συνέλευση.

Το Euro2day.gr είχε καυτηριάσει το ζήτημα αυτό σε παλαιότερο δημοσίευμά του, ενώ σε σχετική ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Επενδυτών Διαδικτύου είχε καλέσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εξετάσει το θέμα.

Σε κάθε περίπτωση, το μέλλον της εταιρείας είναι γεμάτο προκλήσεις, καθώς -μεταξύ άλλων- το τελευταίο χρονικό διάστημα, το Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αίτηση αναστολής αναγκαστικής κατάσχεσης και επίσης η Eurobank προχώρησε σε καταγγελία της δανειακής σύμβασης της εταιρείας.

Προφανώς, όπως άλλωστε προκύπτει και από τις λογιστικές καταστάσεις, η εταιρεία δεν διαθέτει την απαιτούμενη ρευστότητα να αποπληρώσει άμεσα τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις της, ούτε υπάρχει κάποια πληροφορία για το αν και κατά πόσο θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν τα συγκεκριμένα κεφάλαια.

H ιδιαίτερα δυσχερής στην οποία έχει εισέλθει ο Όμιλος οφείλεται σε δύο κυρίως παράγοντες.

Πρώτον στο αλόγιστο μπαράζ των εξαγορών που είχαν γίνει κατά την περίοδο 1999-2001 (στις περισσότερες περιπτώσεις είτε ακολούθησαν λουκέτα, είτε μεγάλες απομειώσεις). Αποτέλεσμα όλων αυτών -και παρά τις αυξήσεις κεφαλαίου που είχαν υλοποιηθεί- ήταν ο Όμιλος να φορτωθεί με μεγάλες δανειακές υποχρεώσεις.

Και δεύτερον, στη βαθειά οικονομική κρίση που έπληξε κατά τα τελευταία χρόνια τόσο το λιανικό εμπόριο, όσο και τη ναυτιλία, τομείς μέσω των οποίων η διοίκηση προσπάθησε να αντεπιτεθεί.

Η παρέμβαση του ΣΕΔ :

http://www.sed.gr/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi?act=ST;f=11;t=389

 

 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
1219 αναγνώστες
Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014
12:01

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
website: www.sed.gr e-mail: info@sed.gr

Αθήνα 5 Ιουνίου 2014

Πρόσκληση

Ο Σύνδεσμος Επενδυτών & Διαδικτύου (ΣΕΔ), καλεί τα μέλη του σε τακτική
εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στο ξενοδοχείο
ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ, Ναυάρχου Νικοδήμου 18 & Βουλής στην Πλάκα,
το Σάββατο 21 Ιουνίου 2014 και ώρα 10.00

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης
2. Οικονομικός απολογισμός
3. Διοικητικός απολογισμός
4. Τοποθετήσεις μελών
5. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου
6. Προγραμματισμός δράσης της επόμενης τριετίας
7. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
8. Εκλογή 11 τακτικών μελών του Δ.Σ.
9. Εκλογή 5 αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ.
10. Εκλογή τριών τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών της ελεγκτικής επιτροπής
11. Εκλογή 4 τακτικών μελών και ενός αναπληρωματικού μέλους,
του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Νομικής Επιτροπής
12. Σύσταση σε σώμα του νεοεκλεγέντος Δ.Σ.

Στο περιθώριο της Συνέλευσης θα γίνει συζήτηση πάνω σε τρέχοντα οικονομικά θέματα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος……………….Ο Γεν.Γραμματέας
Χαρ.Εγγλέζος……………...Γιάννης Σαρρής

 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
1055 αναγνώστες
Σάββατο, 31 Μαΐου 2014
09:22

Απομάγευση & ανιστορικότητα 

http://favlos.forumgreek.com/

 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
«Πρώτη<2345678910>Τελευταία»

Σχετικά με το blog
Κάθε σχόλιο γνώμη και αναφορά σε μετοχές δεν ειναι προτροπή αγοράς ή πώλησης.

http://favlos.forumgreek.com/

Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις